Om Danskernes Idrætspris

Danskernes Idrætspris er en pris, der går til et initiativ eller projekt, der i særlig høj grad gavner den lokale foreningsidræt. Alle danskere kan nominere initiativer eller projekter. Vinderen modtager Danskernes Idrætspris ved DR´s show, SPORT 2016, lørdag 7. januar 2017 i Boxen i Herning.

Danskernes Idrætspris sætter fokus på de aktiviteter, projekter og initiativer, der hver dag året rundt, er med til at give 2,6 mio. danskere gode oplevelser i idrætsforeningerne. Danskernes Idrætspris er derfor prisen, der hylder projekter, initiativer og ideer, der er med til at styrke fællesskabet og glæden ved at være aktiv i en idrætsforening.

Ud over æren modtager det vindende projekt også 100.000 kr., der skal bruges til at styrke initiativet yderligere.

Hvis det initiativ, du har indstillet, kommer i finalerunden i Boxen, deltager du i konkurrencen om to billetter til SPORT 2016. Så kan du selv være med i Boxen, når vinderen af Danskernes Idrætspris afsløres. Hvis flere har indstillet samme finaleinitiativ, trækkes lod om de to billetter.

Danskernes Idrætspris gives til den forening, gruppe af borger, eller andre, der i løbet af det forgangne år har iværksat, faciliteret eller taget det bedste initiativ for at forbedre vilkår og muligheder for foreningsidrætten i Danmark. Både store og små initiativer kan indstilles, men det er afgørende, at der er tale om en nyskabelse, der kan stå som inspiration for andre og har betydning for foreningsidrætten generelt.

Kompetence

Vinderinitiativet skal have et højt ambitionsniveau – også i udførelsen.

Effektivitet og værdiskabelse

Ressourcerne er brugt effektivt til gavn for borgerne. Kort sagt, hvor mange kommer initiativet til gode, og er pengene brugt fornuftigt.

Innovation

Det skal være et nyskabende initiativ, som kan tjene til inspiration for andre.For at kunne komme i betragtning skal initiativet være sat i værk.