Nørre Vedby Forum - Formiddags Forum

Hvad går initiativet ud på?

Ældre borger mødes gratis hver onsdag i Nørre Vedby Forum, der spilles forskellige spil hvor fysisk aktivitet indgår, alle kan deltage på et eller andet niveau, der grines og hygges og alle får rørt sig, med alle de gode egenskaber dette har.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Mange ældre ville ikke komme ud og få rørt sig og samtidig få en social omgang, dette initiativ gør at en del som bare ville sidde hjemme kommer ud, før prøvet forskellige spil, gymnastik, gåture mm. og samtidig får grinet og hygget sig. Trods alvorlig sygdom kan man deltage og det er gratis at komme her, hvilket gør at ældre der kun har pensionen også har et tilbud.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi det gør en forskel for de lokale ældre, at trods sygdom, handicaps er man velkommen til at dyrke motion på det plan man kan, og grine er også en slags motion. Mange ældre har ikke råd til at betale flere hundrede kr. for at deltage i en sport og måske heller ikke en fysisk form der gør det muligt. Men her kan alle komme og få rørt sig hvilket er helt fantastisk.