Sved-på-Panden

Hvad går initiativet ud på?

Mål for konkurrencen: At tilbyde så mange roere som muligt, muligheden for at få motion og komme i træning, gennem et simpelt konkurrencesystem. Sved-På-Panden (eller bare SPP) er en uformel konkurrence for 2- og 4-årers inriggere og dobbeltfirer-coastalbåde, som afholdes som en turnering over otte runder – fire i Sydhavnen og fire i Hellerup. Inriggerholdene skal ro 10 Km mens coastalholdene skal ro 6 Km. Det er Dansk Forening for Rosport, Københavnskredsen, som står for turneringen. Hvad kræves der for at være med? Alle kan være med! Et hold på maks. 5 personer til en 2-årers inrigger eller et hold på maks. 8 personer til 4-årers inrigger eller coastal 4’er. En båd til holdet – enten fra egen roklub eller lånt i en roklub tæt på konkurrencen. En styrmand med rettighed fra sin roklub til at styre på de relevante baner. Et holdnummer på A4 papir, medbragt i båden som vises ved start og mål.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Der konkurreres under uformelle former. Det er et tilbud, roklubberne i Storkøbenhavn kan give deres medlemmer, og aktiviteten er støt stigende med antallet af både og roere. Således er der gennemsnitligt 45 både til start hver gang i alle kategorier. Alle kan deltage uanset alder og køn, og er man ny roer, kan man få mulighed for at deltage efter sommerferien, hvor der udskrives en specifik konkurrence til nye roere, de såkaldte Kaniner. Sundheden er det vigtigste - konkurrencemomentet det næstvigtigste, man mødes om noget fælles, som er uformelt, men hvor hver eneste deltager alligevel kæmper: Med sig selv, mod de andre, og på at forbedre sig selv og at holdet forbedrer sin tid fra gang til gang. De otte runder afsluttes med en finalerunde, hvor der om aftenen er festmiddag og præmieoverrækkelser m. pokaler til de roere, der igennem sæsonen har scoret flest point.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi Københavnskredsen har fundet en niche blandt alle Danmarks rokredse, som er unik, og hvor initiativet er målrettet alle, hvor unge nye roere i klubberne kan lære at ro stærkt og forbedre sig i en holdbåd, og hvor den ældre generation kan forbedre sig sæson efter sæson ved at deltage i Sved-på-Panden-Turneringen, og samtidigt holde formen ved lige. Der er ingen udgifter forbundet med det. Klubberne behøver ikke at bruge penge på bådtransport til enten Øresund eller Sydhavnen, da man kan ro ud til de to destinationer, og hvis nogen kommer langvejs fra, kan de låne både helt gratis i en nærliggende klub. Eneste udgift, som Københavnskredsen står for, er medaljer og pokaler.

Billeder eller YouTube