LAP motion og godt humør for alle psykisk sårbare

Hvad går initiativet ud på?

Initiativet er 7 år gammel og samler 20 - 30 mænd og kvinder hver torsdag kl. 10.00 - 13.00. Antallet af deltagere stiger år efter år. Initiativet er meget fleksibelt så det er først på selve dagen man bestemmer sig for hvilke aktivitet man vil deltage i efter ens dagssituation. Fitness center- Fodbold Fitness - Vandretur i skoven - Bordfodbold. Initiativet er netop ved at lave aftale med Guldborgsund Rehabiliteringscenter så patienter efter et 12 ugers forløb kan sluses over i LAP motion og godt humør. Motion og godt humør folder er vedhæftes

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Initiativet foregår allerede idrætsforeningen Nykøbing FC og kommer derved foreningen til gode på den måde, det er Kvinder og mænd der ikke længere er en del af de eksisterende hold, men fortsat kan have tilknytning til idrætten. Deltager er både på arbejdsmarkedet og uden for arbejdsmarkedet, som således også får et socialt sigte. Initiativet rummer også kvinder og mænd med somatiske sygdomme, som blodprop i hjerte eller hjerne, kræft, kold, nye knæ, nye hofter, mm. Se vedhæftet fil med deltagere til fodbold Fitness.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

LAP motion og godt humør et tilbud til voksne kvinder og mænd uanset kondital og diagnoser. Initiativet er brugerstyret og drevet af frivillige og et samarbejde af urationelle samarbejdspartnere, Atriumfonden - Nykøbing FC - LAP, som har underskrevet en partnerskabsaftale. Initiativets deltagere er voksne mænd og kvinder der normalt ikke er en del af en idrætsforening. Initiativet dækker hele spektret Idræt generelt - Sundhed - Social sigte - Natur mm. Hvis vi vinder vil vi udbrede vores initiativ til andre LAP lokalafdelinger og kommuner i Danmark Se fil af partnerskabsaftale

Billeder eller YouTube