Idræt om dagen

Hvad går initiativet ud på?

Idræt om dagen er et tiltag for ældre, som ønsker at bevæge sig sammen med andre. Der trænes 2 timer hver onsdag, hvor der opvarmes i fælles flok, derefter spilles der krolff, bowl eller styrke musklerne i motionscenteret. Bagefter træning hygges der med kaffe og medbragt kage. Der er pt. ca. 30 deltagere,hvor flere af dem kører over 40 km. hver vej, fordi det er så dejligt her i Dianalund

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

De ældre danner sociale relationer på kryds og tværs og er ikke nervøse for at træne sammen, for de er på samme niveau og et grin kan altid hjælpe.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi Dianalunds ældre borgere har brug for socialt samvær, et godt grin, mens der trænes. Fordi bowl og krolff er så stor en del af ugen i byen og der tages ud til konkurrencer i Vestsjælland, hvor vores er super dygtige.

Billeder eller YouTube